สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

 

 
 
 

โครงการ Peer counseling วันที่ 15-16 มิ.ย.58

กิจกรรมเพิ่มทักษะการคิด เพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 25 เมษายน 2558

กิจกรรมแนะนำเทคนิควิธีการเรียน 18 ก.พ. 58
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

จำนวนผู้เข้าชม :
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168