สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

 

โครงการ Peer counseling วันที่ 15-16 มิ.ย.58 [40]

กิจกรรมเพิ่มทักษะการคิด เพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 25 เมษายน 2558 [33]
 

กิจกรรมแนะนำเทคนิควิธีการเรียน 18 ก.พ. 58 [11]

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 19-21 พ.ย.2557 [14]
 

กิจกรรม Live ane Learn with Happines in MFU [7]

โครงการ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 7 มิถุนายน 2557 [25]
 

โครงการ Live & Learn with Happiness 18-19 ม.ค. 2557 [26]

แนะแนวศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 17 ม.ค.2557 [19]
 

โครงการแนะนำเทคนิควิธีการเรียน 20 - 22 พ.ย. 2556 [18]

นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ 14-15 สิงหาคม 2556 [16]
 

หน้าที่ (1/3 1 [ 2 ] [ 3 ] >>

 

Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168