สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

 

โครงการ peer counseling 13 ก.ค. 2556 [8]

โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 2556 [12]
 

โครงการแนะนำเทคนิควิธีการเรียน 24-26 มิ.ย. 2556 [8]

โครงการติวเสริมเพิ่มกำลังใจภาคเรียนที่ 2/2555 [6]
 

โครงการแนะนำเทคนิควิธีการเรียน 19-21 พ.ย. 2555 [9]

โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 18 พ.ย. 2555 [20]
 

โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 17 พ.ย. 2555 [20]

31 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาศึกษาดูงานสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา [10]
 

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 21-24 สิงหาคม 2555 [21]

โครงการ Peer counseling 21 ก.ค. 55 [17]
 

หน้าที่ (2/3 << [ 1 ] 2 [ 3 ] >>

 

Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168