สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : ข่าวแนะแนว
 
 
ทุนการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ ประเทศบราซิล
 
 

International Business School-Americas ร่วมกับ Universidade Paulista (UNIP) ประเทศบราซิล มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยไปศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ International Business School Americas I ณ กรุงเซา เปาโล ประเทศบราซิล ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับทุนคือ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 70 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด 

หลักสูตรดังกล่าวเปิดให้ศึกษาใน 3 ช่วงเวลาคือ เดือนมกราคม **เดือนกรกฎาคม **และเดือนสิงหาคม แบ่งออกเป็น 2 สาขาดังนี้

1. Strategy and Marketing for Emerging Countires (SMEC)

2. Survival Portuguese and Business Etiqutte (SP)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ms.Roberta Rodrigues หรือทางอีเมล์ roberta.rodrigues@ibs-americas.com

 
 
ประกาศเมื่อ : 11/10/2560  
แก้ไขเมื่อ : 14/11/2560 เวลา : 09:17:29  
 

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168