สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : ข่าวแนะแนว
 
 
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษารุ่น 3 (วพศ.3)
 
 

นักศึกษาที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวพิมพิลักษณ์ พลอำไพ

ส่วนพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-916173

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/11/2560  
แก้ไขเมื่อ : 26/12/2560 เวลา : 16:02:43  
 

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168