สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : ข่าวแนะแนว
 
 
วารสาร R-romdee ฉบับเดือน ธันวาคม 2560
 
 

กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ เพื่ออ่านวารสาร R-romdee  ฉบับเดือนธันวาคม 2560

 https://goo.gl/cSG544

 
 
ประกาศเมื่อ : 8/12/2560  
แก้ไขเมื่อ : 6/02/2561 เวลา : 15:41:59  
 

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168