สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : ข่าวแนะแนว
 
 
สื่อ R-romdee ฉบับเดือน พฤษภาคม 2562
 
 

กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ เพื่ออ่านสื่อ R-romdee ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

https://bit.ly/2J2GYYL

 
 
ประกาศเมื่อ : 7/05/2562  
แก้ไขเมื่อ : 5/07/2562 เวลา : 13:53:57  
 

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168