สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : ข่าวแนะแนว
 
 
ปรับทุกข์ คลายเครียด กับนักจิตวิทยาชั้นนำของประเทศผ่าน โปรเจค Wall of Sharing (กำแพงพักใจ)
 
 

นิสิต นักศึกษา เข้ารับการปรึกษา ปรับทุกข์ คลายเครียด กับนักจิตวิทยาชั้นนำของประเทศได้ #ฟรี ทาง Video Call ผ่านโปรเจค Wall of Sharing (กำแพงพักใจ) โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต และดำเนินงานโดยบริษัทผู้ให้กำเนิด ooca
----------

 
 
ประกาศเมื่อ : 20/09/2562  
แก้ไขเมื่อ : 20/09/2562 เวลา : 16:12:22  
 

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168