สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : ข่าวรับสมัครงาน
 
 
ข้อมูลข่าวสารการฝึกงานและรับสมัครงาน
 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลการฝึกงานและจัดหางานของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง

http://www.mfu.ac.th/division/placement/

https://www.facebook.com/internship.mfu

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/11/2558  
แก้ไขเมื่อ : 26/11/2558 เวลา : 16:04:14  
 

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168