สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
สำนักงานให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา (Living and Learning Support Center)
    Home
    About US
    Staff
    KM
    Contact US
Hot Links
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรมสุขภาพจิต
วิชาการ.คอม
สำนักงาน ก.พ.

QUICK CONTACT

Tel: 053-916666,6167-6168
Fax: 0-5391-6169
Email: student-support@mfu.ac.th
Website: www.mfu.ac.th/division/llsc

NEWS : km
 
 
การติดตามผลของการให้กำลังใจนักศึกษา
 
 

บทสรุปของอาจารย์นิ่มนวล  ภูมิถาวร  (หัวหน้าสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา)

          หลังจากที่ได้ให้กำลังใจนักศึกษาด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงความผิดพลาด แต่จะพยายามชวนมองในแง่ดี หรือค้นหาข้อดีจากเรื่องที่เกิดขึ้น และช่วยนักศึกษาในการค้นหาข้อดีของตนเอง  นักศึกษาที่เคยรู้สึกท้อแท้ก็เกิดกำลังใจและรู้สึกสบายใจขึ้นมาก

 

บทสรุปของนางสาวสยุมพร   ไชยวงค์  เจ้าหน้าที่บริหาร

การให้กำลังใจก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองจากกรณีตัวอย่างคือนักศึกษามาขอรับคำปรึกษาด้วยความรู้สึกท้อแท้  เหนื่อยกับภาระทั้งภาระทางบ้านและการเรียนที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบควบคู่ไปพร้อมกัน  เมื่อได้ชื่นชมถึงสิ่งที่นักศึกษาทำ ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่สูงมากเมื่อเทียบกับวัยเดียวกัน ก็ทำให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจที่จะทำดีต่อไป รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป

  

บทสรุปของนางสาวแววดาว   ดู่คำ  เจ้าหน้าที่บริหาร

           หลังจากที่ให้กำลังใจนักศึกษาด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อคิดเรื่องของการสร้างกำลังใจให้แก่ตัวเอง เพราะถือว่าการให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนั้นสำคัญที่สุด นักศึกษากลับมาพบอีกครั้งเพื่อเล่าให้ฟังว่า สามารถสร้างกำลังให้ตัวเองได้ แม้ว่าขณะนี้ผลการเรียนอาจจะไม่ดีนัก แต่ก็มีกำลังใจสู้  จึงเสริมกำลังใจและชวนมองถึงผลของความตั้งใจว่า ไม่มีอะไรในโลกที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง เรียนรู้จากทุกสิ่งที่ทำแล้วพัฒนาตัวเองต่อไป   

 

บทสรุปของนางสาวกรรณิกา  มาโน  เจ้าหน้าที่บริหาร

          จากที่ช่วยนักศึกษาค้นหาข้อดีของตัวเอง พร้อมทั้งให้กำลังใจให้ลองพยายามอย่างเต็มความสามารถ ผลคือบางครั้งนักศึกษาจะยังสับสน ไม่มั่นใจในตัวเอง ทำให้อาจจะท้อแท้ เพราะกังวลมากเกินไป จึงเสริมด้วยการให้มองสภาพความเป็นจริงว่า สถานการณ์หรือความรุนแรงของปัญหาที่นักศึกษาเจอนั้นอยู่ในระดับไหนเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้ว บางครั้งเราก็ยังดีกว่า

 

นางสาวแววดาว ดู่คำ :ผู้ถอดบทเรียนจากการประชุมKM

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/02/2557  
แก้ไขเมื่อ : 16/03/2558 เวลา : 10:24:22  
 

 
Living and Learning Support Center D1 building , first floor , room 127    
333 M 1 T.Tasud  A.Muang Chiang Rai 57100 Tel : 053-916666,6167-6168