ปรับทุกข์ คลายเครียด กับนักจิตวิทยาชั้นนำของประเทศผ่านโปรเจค Wall of Sharing (กำแพงพักใจ)

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

Wall of Sharing (กำแพงพักใจ)
นิสิต นักศึกษา เข้ารับการปรึกษา ปรับทุกข์ คลายเครียด กับนักจิตวิทยาชั้นนำของประเทศได้ฟรี ทาง Video Call ผ่านโปรเจค Wall of Sharing (กำแพงพักใจ) โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต และดำเนินงานโดยบริษัทผู้ให้กำเนิด ooca

| | อ่านข่าวทั้งหมด 100 ครั้ง