มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครองมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) ให้อยู่ในกลุ่ม 601-800 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล จากมหาวิทยาลัยไทย 17 แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับการจัดอันดับในปีนี้ ทั้งนี้อยู่ในอันดับที่ 7 ร่วมของอาเซียนที่อยู่ในกลุ่ม 601-800 ของโลก

 

| writer Kannika Mano | อ่านข่าวทั้งหมด 70 ครั้ง